Polityka prywatności

Administrator serwisu BigDataCMP (dalej „Serwis”) przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników, odwiedzających Serwis. Pragniemy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Poniżej znajdują się informacje na temat polityki prywatności, wykorzystywanych danych oraz informacje na temat tego, czym są pliki cookies.
  1. Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail), które Użytkownik przekazuje nam w celu skontaktowania się z nami, za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.
  2. Dane, w tym dane osobowe, pozyskane dzięki dostępnym w Serwisie formularzom, związane są ze świadczeniem usługi za pośrednictwem tegoż Serwisu. Administrator przetwarza je w sposób określony w regulaminie Serwisu dostępnym na stronie www.bigdatacmp.com. Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów (także publicznie dostępnych). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu komunikacji z Użytkownikiem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy o korzystanie z Serwisu. Następnie dane zostaną usunięte z Bazy prowadzonej przez Administratora albo poddane anonimizacji.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora w formie mailowej (iod@bigdatacmp.com) lub na piśmie. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia dotyczących go danych. W przypadku uznania przez Użytkownika, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów, może on wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Administratorem danych osobowych koniecznych do realizacji usługi BigDataCMP jest Brand Bridge Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 1/4 (KRS: 0000755798) (Administrator).
  6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przekazywane odbiorcom danych, tj. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz osobom lub podmiotom wykonującym pracę lub usługi na rzecz Administratora (np. usługodawcom odpowiedzialnym za sprawy informatyczne).
  7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do osobom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Czym są pliki cookies?

Na naszej platformie BigDataCMP (dalej zwana jako „Serwis”), dostępnej pod adresami: www.bigdatacmp.com, www.bigdatacmp.eu oraz www.bigdatacmp.pl wykorzystujemy pliki cookies.

Plikami cookies, inaczej zwanymi po prostu ciasteczkami, określamy dane informatyczne, najczęściej mające postać krótkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przykładem urządzenia końcowego Użytkownika jest komputer stacjonarny albo laptop lub inne urządzenie przenośne np. smartfon, tablet.

Pliki cookies zawierają w szczególności informacje o stronach/podstronach internetowych naszego Serwisu, które odwiedził Użytkownik, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. Te informacje pozwalają naszemu Serwisowi i nam jako jego Administratorowi, zapamiętywać preferencje Użytkownika i dostosowywać Serwis do jego indywidualnych potrzeb.

Co ważne, Serwis nie zbiera i nie przechowuje w sposób automatyczny żadnych danych informatycznych umożliwiających identyfikację Użytkownika, poza danymi zawartymi w cookies.

Możesz zarządzać plikami cookies stosowanymi na naszym Serwisie. Wystarczy dokonać odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik może usunąć pliki cookies, wcześniej zapisane przez nasz Serwis w jego urządzeniu końcowym za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Napisz do nas
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jesteś twórcą, wydawcą? Dołącz do nas

Sprawdź korzyści

Pobierz brief